„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” (Wisława Szymborska)


Witam i proszę nie używać przeglądarki Internet Eksplorer!

Co nowego?

Staram się nadążyć za potrzebami swoich czytelników, dlatego w bibliotece znajdziecie również NOWE! pełnotekstowe teczki zagadnieniowe na tematy:

- EGZAMIN ZAWODOWY (w jednym miejscu zebrałam arkusze z różnych kwalifikacji)

- NOWA MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO - ZAGADNIENIA (zebrałam pytania z "Cogito" dotyczące zarówno zagadnień literackich, jak i tych związanych ze sztuką)

===============================================

Drużyna uczniów naszej szkoły zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Moja Szkoła Liderem BHP”. 

Głównym celem konkursu było sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Organizatorem cyklicznego konkursu są: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw oraz producent narzędzi ręcznych Wiha Werkzeuge. Do konkursu zaproszono ponad 3500 klas, kształcących się na kierunkach technicznych. 

Zgłoszone zespoły miały za zadanie rozwiązanie czterech quizów, które sprawdzały wiedzę m in. z zakresu postępowania powypadkowego, kwalifikacji zdarzeń, chorób zawodowych, środków ochrony indywidualnej oraz instrukcji - oznakowań stosowanych w zakładach pracy. 
Zadania konkursowe rozwiązywaliśmy w bibliotece.  

Komisja powołana do rozstrzygnięcia rywalizacji wyłoniła trzy zespoły finalistów i zwycięzcę. 

Drużynę Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach tworzyli uczniowie: Jacek Piktus, Jacek Królicki, Sławomir Rynkiewicz oraz opiekun - Beata Piątkowska. 

Gratuluje sobie oraz "moim" uczniom.